7/24 Check-Up

Poliklinik Muayeneleri

 • Danışman Hekim

Kardiyolojik Tetkikler

 • Elektrokardiyografi (EKG)

Radyolojik Görüntüleme

 • Akciğer Grafisi (P.A)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Total Trigliserid (T-TG)
 • Total Kolesterol
 • SGOT
 • SGPT
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • HBsAg
 • Tiroid Sitümüle Hormon (TSH)
 • Tam İdrar Tetkiki (TİT)

Lütfen randevu alın:
0 850 259 50 60