Aile Check Up Programı / 3 Çocuk

Erkek Check Up

Poliklinik Muayeneleri

 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Göz Hastalıkları ve Sağlığı
 • Beslenme ve Diyet

Kardiyolojik Tetkikler

 • Elektrokardiyografi (EKG)

Radyolojik Görüntüleme

 • Akciğer Grafisi (P.A)
 • Dijital Panoromik Röntgen
 • Tüm Batın Ultrasonografi (USG)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Total Trigliserit (T-TG)
 • Total Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • LDL-Kolesterol
 • VDLD
 • SGOT
 • SGPT
 • Kreatinin
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Sedimantasyon
 • Gaitada Gizli Kan (GGK)
 • Total Prostat Spesifik Antijen (T- PSA) (40 Yaş üzeri erkek için)
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV
 • Tiroid Sitümüle Hormon (TSH)
 • Tam İdrar Tetkiki (TİT)

Kadın Check Up

Poliklinik Muayeneleri

 • İç Hastalıkları (Dahiliye)
 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları ve Sağlığı
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Beslenme ve Diyet

Tıbbi Patoloji 

 • PAP Smear

Kardiyolojik Tetkikler

Elektrokardiyografi (EKG)

Radyolojik Görüntüleme

 • Meme Ultrasonografi (Bilateral) (USG)
 • Mamografi (40 yaş üstü kadın için)
 • Tüm Batın Ultrasonografi (USG)
 • Tiroid Ultrasonografi (USG)
 • Dijital Panoromik Röntgen
 • Akciğer Grafisi (P.A)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Total Trigliserit (T-TG)
 • Total Kolesterol
 • HDL-Kolesterol
 • LDL-Kolesterol
 • VLDL
 • SGOT
 • SGPT
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Sedimentasyon
 • Tiroid Sitümüle Hormon (TSH)
 • HBsAg
 • Anti-HBs
 • Anti-HCV
 • Anti-HIV
 • Gaitada Gizli Kan (GGT)
 • Tam İdrar Tetkiki (TİT)

Estetik ve Güzellik

 • Tek seans küçük bölge lazer epilasyon
 • Tek seans küçük bölge cilt bakımı

15 Yaş Altı / Çocuk-Ergen Check Up

Poliklinik Muayeneleri

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları ve Sağlığı
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Beslenme ve Diyet

Kardiyolojik Tetkikleri

 • Elektrokardiyografi (EKG) (5 yaş üstü)

Radyolojik Görüntüleme

 • Tüm Batın Ultrasonografi (USG)
 • Dijital Panoromik Röntgen (9 yaş üstü)
 • Akciğer Grafisi (P.A)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • SGOT
 • SGPT
 • C-reaktif protein (CRP)
 • Tiroid Sitümüle Hormon (TSH)
 • Tam İdrar Tetkiki (TİT)
 • Gaitada Amip Parazit (GAP)

Lütfen randevu alın:
0 850 259 50 60