15 Yaş Altı / Çocuk-Ergen Check Up

Poliklinik Muayeneleri

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Göz Hastalıkları ve Sağlığı
 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Beslenme ve Diyet

Kardiyolojik Tetkikleri

 • Elektrokardiyografi (EKG) (5 yaş üstü)

Radyolojik Görüntüleme

 • Tüm Batın Ultrasonografi (USG)
 • Dijital Panoromik Röntgen (9 yaş üstü)
 • Akciğer Grafisi (P.A)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • SGOT
 • SGPT
 • C-reaktif protein (CRP)
 • Tiroid Sitümüle Hormon (TSH)
 • Tam İdrar Tetkiki (TİT)
 • Gaitada Amip Parazit (GAP)

Lütfen randevu alın:
0 850 259 50 60