Gastroenteroloji

Yemek borusu, mide, bağırsak, pankreas ve karaciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetler verilir. Tanı işleminde, gelişen teknolojik imkanlar sayesinde cerrahi girişime gerek bırakmayan, görüntüleme yöntemleri kullanılır.
Ülser, gastrit, sarılık, siroz, spastik kolon, safra kesesi taşları, mide ve bağırsak kanserleri, meoroid gibi hastalıklara çözüm aranır.

Bu alana giren hastalıkların en belirgin bulguları; kabızlık, ishal, kusma, bulantı, karın ağrısı, göğüs ortasında yanma hissi ve ağza acı su gelmesidir.