Endokrinoloji

İç salgı bezleri ve bunların fonksiyonları ile ilgili rahatsızlıkları tanı ve tedavisi yapılır. Tiroid, pankreas, yumurtalıklar, böbrek üstü bezleri gibi endokrin sistemini oluşturan salgı bezleri ile ilgilenir.

Başlıca ilgilendiği hastalıklar; guatr ve tiroid hastalıkları, diyabet, obezite, hipofiz bezi hastalıkları, hipertansiyon, böbreküstü bezi hastalıkları, kıllanma artışı ve adet düzensizlikleri, kemik erimesi, kolesterol yüksekliği, büyüme ve gelişme geriliği, cinsel gelişme bozuklukları ve salgı bezleri tümörleridir.