Hematoloji

Kan ve kan üreten organlarla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Lösemi, lenfoma gibi kanser türleri incelenerek, tanı ve tedavisi için patolojik ve biyokimyasal testler yapılır.

Başlıca ilgilendiği hastalıklar; anemi, trombosit azlığı, hemoglobin bozukluğu, lösemi, lenfoma, kemik iliği nakli ve kök hücre uygulamalarıdır.