Gebelikle birlikte kontroller başlamalı!

gebelik-kontrolGebeliğin öğrenildiği ilk andan itibaren düzenli doktor kontrolüne başlamak anne ve bebek için oluşabilecek risklerin erken tespit edilmesinde önemli rol oynuyor.

Tüm anne adaylarının belirli aralıklarla gebelikleri süresince düzenli olarak bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından kontrol edilmesi hem anne hem de bebek için hayati önem taşır. Gebeliğin erken döneminde yapılan muayenelerin amacı risk faktörlerinin ortaya çıkarılarak takip şeması çizmek, dış gebelik ve mol gebeliği gibi erken dönemde ortaya çıkarılabilen normal dışı gebelik durumlarının tanısını koymak. Ayrıca son adet tarihine göre belirlenen gebelik haftası ile ultrasonografide saptanan gebelik haftasının birbirine uyumlu olup olmadığı da bu dönemde tespit ediliyor.
Herhangi bir risk faktörü olmayan anne adayı hiçbir şikayeti olmasa bile ideal olarak 28. gebelik haftasına kadar dörder haftalık, 28-36. haftalar arasında ikişer haftalık aralıklarla, 36. haftadan doğuma kadar ise haftalık olarak doktor kontrolüne gitmesi gerekiyor. Ek bir şikayet olduğunda ise yeni doktor muayenesi beklenmeden gebeliği takip eden doktora durum iletilerek doktorun gerekli görmesi halinde ek muayeneye gidilmesi önem taşıyor.