Sevgili Check-Up

Poliklinik Muayeneleri

 • Danışman Hekim
 • Beslenme ve Diyet

Kardiyolojik Görüntüleme

 • Elektrokadriyografi (EKG)

Radyolojik Görüntüleme

 • Akciğer Grafisi (P.A)
 • Tüm Batın Ultrasonografi (USG)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Total Kolestrol
 • Total Trigliserit (T-TG)
 • SGOT
 • SGPT
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Kreatinin
 • Tiroid Stimülan (TSH)
 • Tam İdrar Tetkiki (TİT)

Lütfen randevu alın:
0 850 259 50 60